MENY

Gällande vårdprogram bröstcancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2019-01-30.

7. Symtom och tidig utredning

7.1 Symtom och kliniska fynd

7.1.1 Symtom 

Det vanligaste symtomet vid bröstcancer är att patienten känner en knöl i bröstet. Ett annat vanligt symtom är nytillkommen smärta eller andra obehag från brösten. Även om någon knöl inte kan kännas bör indikationen för mammografi eller ultraljudsundersökning vara generös. 

Vätskning från bröstvårtan är ett annat vanligt symtom som föranleder att kvinnor söker konsultation. Om vätskningen är blodtillblandad eller om det gäller en ensidig serös vätskning bör utredning ske. Ojämnheter såsom apelsinliknande hud (”peau d´orange) samt hudrodnad kan också vara symtom på bröstcancer. 

7.2 Ingång till standardiserat vårdförlopp

Vid välgrundad misstanke om bröstcancer ska patienten, utifrån de lokala rutinerna, remitteras till utredning enligt det standardiserade vårdförloppet. Aktuell information om inledande undersökningar och definition av välgrundad misstanke.

I sällsynta fall kan smärta förekomma vid bröstcancer, men smärta och ömhet är oftast associerat med ofarliga knölar, hormonella förändringar i brösten eller med ömhet i bröstmuskulaturen. Dessa patienter ska också remitteras för en radiologisk bröstdiagnostisk utredning, men inte inom standardiserat vårdförlopp. 

7.3 Utredning av patienter som inte uppfyller kriterierna för välgrundad misstanke

Även när kriterierna för välgrundad misstanke inte är uppfyllda kan bröstcancer misstänkas. Patienten ska då remitteras till utredning enligt ordinarie remissrutiner.