Dokument

Här finns de dokument och manualer som du behöver i arbetet med kvalitetsregistret. Om du har frågor kan du kontakta supporten på ditt regionala cancercentrum.

 


Ansvarig redaktör: Linda Carlén-Hallström
Gemensam information uppdaterad: 15 oktober 2018

Regionalt ansvarig redaktör: Jana Howe
Regional information uppdaterad: 15 oktober 2018