Ansvarig redaktör: Linda Carlén-Hallström
Gemensam information uppdaterad: 15 mars 2018

Regional faktaägare: Åke Berglund, Onkologikliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Regionalt ansvarig redaktör: Jana Howe
Regional information uppdaterad: 15 mars 2018

Regionalt