Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp för bukspottkörtelcancer

Uppsala-Örebroregionens vårdprocessgrupper har fått uppdraget att utveckla och effektivisera vårdprocesser för respektive cancerdiagnos enligt kriterierna för god vård.

Vårdprocessgruppens sammansättning är multidisciplinär och multiprofessionell med kompetenser från hela vårdkedjan. Patientorganisation ska vara representerad i gruppen.

Arbetet drivs av processledaren som har till uppgift att leda gruppen i samspel med RCC Uppsala Örebro, de lokala cancerråden och landstingens linjeorganisation.

Processledare

Britt-Marie Karlson

kirurg

Akademiska sjukhuset Uppsala

 

 

Ledamöter

Alexei Terman

patolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Alina Dimopoulou

radiolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Annika Hedberg

sjuksköterska

Mora lasarett

Apostolos Analatos

kirurg

Nyköpings lasarett

Birgit Johansson

onkolog

Västmanlandssjukhus Västerås

Björn Strandell

chefsläkare

Primärvården Region Örebro län

Charlotte Mörth

onkolog

Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Christina Lundberg

radiolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Eva Lena Syrén

kirurg

Västmanlandssjukhus Västerås

Fotini Koutakis Wolin

sjuksköterska ,

Centralsjukhuset Karlstad

Hampus Klockhoff

kirurg

Universitetssjukhuset Örebro

Hanna Lindgren Ulin

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Joen Stålbröst

kirurg

Centralsjukhuset Karlstad

Johan Wikström

kirurg

Mora lasarett

Jonas Geijer

kirurg

Hudiksvalls sjukhus

Karin Staland

kirurgmottagningen

Akademiska sjukhuset Uppsala

Katalin Kovacs

onkolog

Gävle Sjukhus

Kristina Bonde

onkolog,

Centralsjukhuset Karlstad

Kristina Öhlen

dietist

Västmanlandssjukhus Västerås

Linnea Sundström

sjuksköterska kirurgklinik

Universitetssjukhuset Örebro

Maria Berglund

dietist

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Peter Nygren

onkolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Patientföreträdare

Jacob Kinge

vårdprocessgrupp bukspottkörtel

PALEMA, Uppsala