Regionalt nätverk för sjuksköterskor inom cancervården för övre gastrointestinal cancer (GI)

Regionala nätverket för övre gastrointestinal cancer (magstrupe- och magsäcks-, lever- och gallvägs-, gallblåse- och bukspottkörtelcancer) arbetar med omvårdnadsfrågor och syftar till att sprida kunskaper, erfarenheter och idéer inom området. Nätverket arbetar även för ett ökat samarbete över klinik- och sjukhusgränser. Målet är att patienterna ska få en god omvårdnad som bygger på en evidensbaserad kunskap oavsett var vården utförs.

Nätverket är multidisciplinärt sammansatt och arbetar med frågor som införande av kontaktsjuksköterska, aktiv överlämning, standardiserat vårdförlopp, Min vårdplan och nutritionsfrågor.

Representanter från nätverket ingår också i den regionala vårdprocessgruppen för Matstrups- och magsäckscancer respektive vårdprogramgruppen för lever-, gallvägs- och gallblåsecancer.

Medlemmar

Agneta Samuelsson

kirurgkliniken

Centralsjukhuset Karlstad

 

Anna Brandtman

kirurgkliniken

Hudiksvalls sjukhus

Anna Höglin

kirurgmottagningen

Akademiska sjukhuset Uppsala

Anna Linder

kirurgkliniken

Gävle Sjukhus

Annelie Lagerquist

onkologimottagningen

Gävle Sjukhus

Annika Hedberg

kirurgkliniken/onkologmott

Mora lasarett

Birgitta Ohlsson

kirurgkliniken

Hudiksvalls sjukhus

Cecilia Colmet

onkologkliniken

Västmanlands sjukhus Västerås

Charlotta Allvin

kirurgmottagningen

Västmanlands sjukhus Västerås

Elin Eriksson

kirurgkliniken

Falu lasarett

Fotini Koutakis Wolin

sjuksköterska

Centralsjukhuset Karlstad

Helene Sedelius

Falu lasarett

Johanna Krebs

endoscopienheten

Mälarsjukhuset Eskilstuna

Karin Staland

kirurgmottagningen

Akademiska sjukhuset Uppsala

Kerstin Bonnevier Pettersson

övre gastro mott, kirurgkliniken

Universitetssjukhuset Örebro

Lena Ekfjord

kirurgmottagningen

Akademiska sjukhuset Uppsala

Linnea Sundström

kirurgmottagningen

Universitetssjukhuset Örebro

Marie Falk

onkologkliniken Sörmland

Mälarsjukhuset Eskilstuna

Marie Lindgren

kirurgkliniken

Gävle Sjukhus

Regina Ovesen

onkologkliniken

Universitetssjukhuset Örebro

Sara Sveijer

onkologisk dagvårdsavd

Akademiska sjukhuset Uppsala

Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 31 oktober 2017