Standardiserat vårdförlopp bukspottkörtelcancer

Det standardiserade vårdförloppet för bukspottkörtelcancer gäller från och med 2016. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.


Regionalt innehåll


RCC Uppsala Örebro har tagit fram regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp som stöd för det lokala arbetet

Regional baslinjemätning för pankreascancer (1 april 2016)

 


Ansvarig redaktör: Camilla Agdler
Gemensam information uppdaterad: 15 mars 2018

Regionalt ansvarig redaktör: Jana Howe
Regional information uppdaterad: 15 mars 2018

Regionalt