Nationellt vårdprogram bukspottkörtelcancer

Vårdprogrammet för pankreascancer och periampullär cancer avser tumörer med sitt ursprung i pankreaskörteln och i det periampullära området.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram  (pdf)

Det första nationella vårdprogrammet publicerades i oktober 2012. Versionen från 2013 innehåller få förändringar. En översyn har gjorts av kapitel 9.3.7 avseende onkologisk behandling av lokalt avancerad pankreascancer.

Kapitel 13 (Medicinskt understödjande behandling) har kompletterats med några ytterligare referenser och ytterligare en rekommendation har tillkommit.

Ny version på remiss

En ny version av det nationella vårdprogrammet för bukspottkörtelcancer är nu ute på remiss. 
Ta del av remissversionen här.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum sydöst.


Faktaägare: Thomas Gasslander, överläkare, Universitetssjukhuset, Linköping
Gemensam information uppdaterad: 26 april 2017