Standardiserat vårdförlopp äggstockscancer

Det standardiserade vårdförloppet för äggstockscancer gäller från och med 2016. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.


Regionalt innehåll


RCC Uppsala Örebro har tagit fram regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp som stöd för det lokala arbetet

Regional baslinjemätning för äggstockscancer (11 februari 2016)

 


Gemensam information uppdaterad: 3 januari 2018

Regionalt ansvarig redaktör: Jana Howe
Regional information uppdaterad: 16 oktober 2017

Regionalt