Nationellt vårdprogram äggstockscancer

Det finns två nationella vårdprogram för äggstockscancer, ett för epitelial äggstockscancer och ett för icke-epitelial äggstockscancer.

Äggstockscancer

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Icke-epitelial äggstockscancer

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram  (pdf)

Remissformulär - Genetisk analys ovarialcancer (pdf)

Ny version på remiss

En ny version av nationella vårdprogrammet för icke-epitelial äggstockscancer är nu ute på remiss.
Ta del av remissversionen här.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum väst. 

Faktaägare: Christer Borgfeldt, gynekologisk tumörkirurg, Skånes Universitetssjukhus, Lund
Gemensam information uppdaterad: 3 juli 2017