Gynekologisk cancer i siffor

- Ett urval av data ur kvalitetsregistret

Här finns statistik om de gynekologiska cancersjukdomarna. Statistiken är framtagen från det Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer, i samarbete med patientorganisationerna Nätverket mot gynekologisk cancer och GynsamDen statistik som visas är nationella data för: 

  • Relativ överlevnad per diagnos
  • Relativ överlevnad per stadium i respektive diagnos
  • Åldersfördelning vid insjuknande per diagnos
  • Primärbehandling uppdelad på stadium vid respektive diagnos

Statistiken är listad för följande diagnoser

Ingen statistik för väntetider

I dagsläget kan statistik för väntetider (ledtider) inte visas. Inte heller regionala data som skulle kunna belysa eventuella skillnader i vården mellan olika regioner visas. Det beror på att täckningsgraden är för låg, alltså andelen data som rapporteras in till kvalitetsregistret. Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer arbetar att förbättra detta. Allt eftersom registret utvecklas kommer mer statistik att kunna publiceras. 
Läs mer om täckningsgrad och inrapportering här. 

Ett verktyg för att förbättra cancervården

Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer är ett av runt tjugo nationella kvalitetsregister för olika cancerdiagnoser. Kvalitetsregister byggs upp av professionella yrkesgrupper (till exempel läkare) och innehåller patientbundna uppgifter om bland annat diagnos, behandling och resultat. Data från registren kan följas både på sjukhus-, regional- och nationell nivå och i jämförelse med andra länder. På så sätt kan man utveckla och säkra vårdens kvalitet och göra den jämlik.

Delar av kvalitetsregistret nu öppet för alla

Svenska kvalitetsregistret för gynekologisk cancer har funnits sedan 2008 och är främst ett verktyg för läkare och vårdpersonal som arbetar med gynekologisk cancer. Nu publiceras delar av kvalitetsregistrens statistik som vi även tror är värdeskapande för allmänheten, patienter och närstående. Statistiken uppdateras årligen med ett års eftersläpning för att all data ska komma in och kvalitetssäkras. Målet är att statistiken ska presenteras på ett genomarbetat sätt och vara lätt att förstå. 

Faktaägare: Pernilla Dahm Kähler, gynekologisk tumörkirug, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Gemensam information uppdaterad: 22 september 2015