Till regionspecifikt innehåll

Livmoderkroppscancer

Livmoderkroppscancer (corpuscancer/ endometriecancer) uppstår i slemhinnan i livmodern. Sjukdomen är vanligare bland äldre kvinnor och sällsynt bland kvinnor under 40 år. Varje år insjuknar cirka 1 400 personer i Sverige. 

Livmoderkroppscancer upptäcks ofta tidigt, vilket gör att chansen att överleva i de flesta fall är god. Den relativa femårsöverlevnaden (andel kvinnor som överlever minst fem år) är 85 procent. Det vanligaste symtomet är blödningar eller missfärgade flytningar efter klimakteriet. Om man fortfarande har mens kan mellanblödningar vara ett symtom.

Vilken behandling man får beror på tumörtyp och vilket stadium av sjukdomen man har. I de flesta fall behandlas sjukdomen med kirurgi. Ofta tas hela livmodern, äggledarna och äggstockarna bort. Efter operationen kan man få strålbehandling eller cytostatika. Ibland ges bara strålbehandling eller hormonbehandling i stället för operation.

Livmoderkroppscancer ökar med omkring fyra procent per år i Sverige och är den snabbast ökande gynekologiska cancern i västvärlden. Orsaken är den tilltagande fetman i befolkningen.

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Regional vårdprocess livmoderkroppscancer

Vårdprocessen arbetar för att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning av patienter med livmoderkroppscancer.

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med: 

 • Lokala dialogmöten på samtliga Kvinnokliniker i regionen tillsammans med övriga regionala processägare inom gyncancerområdet. 
 • Genomgång av kvalitetsregistrets variabler tillsammans med Centre for Healthcare Improvement vid Chalmers, för att granska variablernas stabilitet och förbättringsmöjligheter.
 • Inventering av kompetensförsörjningsbehov. 
 • Framtagning av Min vårdplan.
 • Åtgärder för att korta väntetider. 

Vårdprocessen har ett nära samarbete med de regionala vårdprocesserna för livmoderhalscancer och äggstockscancer

Regionala processägare

porträtt

Karin Bergmark

regional processägare gynekologisk onkologi, överläkare gynekologisk onkologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

porträtt

Janusz Marcickiewicz

regional processägare livmoderkroppcancer, gynekologisk tumörkirurg

Hallands sjukhus, Varberg

porträtt

Åsa Lång

regional processägare livmoderkroppscancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Regionalt stödteam

porträtt

Ewa Carlsson-Lalloo

utvecklingsledare

RCC Väst

 

porträtt

Claudia Adok

statistiker

RCC Väst

porträtt

Christian Staf

statistiker

RCC Väst

porträtt

Susanne Amsler Nordin

enhetschef registerkoordination och kanslistöd, registeradministratör

RCC Väst