MENY

Regionalt vårdprogram för endometriecancer och uterussarkom

Det regionala vårdprogrammet för endometriecancer är en anpassning till de lokala förhållandena i Uppsala-Örebroregionen och är baserat på och underordnat det nationella vårdprogrammet. Det har utarbetats i samverkan mellan representanter för alla landsting som ingår i regionen.

Vårdprogrammet är tänkt som ett underlag för att kunna skapa ett enhetligt omhändertagande inom regionen för utredning, kirurgiskt- och onkologiskt behandling, samt en enhetlig uppföljning av patienter med endometriecancer. Vårdprogrammet är också ett arbetsredskap för patologer och radiologer för att kunna skapa en enhetlig beskrivning av sjukdomen som kan underlätta samverkan mellan regionens sjukhus.

Endometriecancer och Uterussarkom - Regional tillämpning av nationellt vårdprogram, Januari 2014 

Kontakt

Rene Bangshøj

gynekologisk tumörkirurg

Universitetssjukhuset Örebro


Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund

Sidan uppdaterad: 16 oktober 2017