Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp för gynekologisk cancer

Uppsala-Örebroregionens vårdprocessgrupper har fått uppdraget att utveckla och effektivisera vårdprocesser för respektive cancerdiagnos enligt kriterierna för god vård.

Vårdprocessgruppens sammansättning är multidisciplinär och multiprofessionell med kompetenser från hela vårdkedjan. Patientorganisation ska vara representerad i gruppen.

Arbetet drivs av processledaren som har till uppgift att leda gruppen i samspel med RCC Uppsala Örebro, de lokala cancerråden och regionernas linjeorganisation.

Lokala cancerråd i Uppsala Örebro

Processledare

Hanna Dahlstrand

gynonkolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Lena Wijk

gynekologisk tumörkirurg

Universitetssjukhuset, Örebro

Ledamöter

Alvaro Castillo

gynonkolog

Mälarsjukhuset Eskilstuna

 

Anna Tolf

patolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Beata Sikorska

gynekologisk tumörkirurg

Centralsjukhuset i Karlstad

Cristine Hess

gynekolog/gynonkolog

Region Gävleborg

Diana Taslica

patolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Hanna Rapp

gynekolog

Region Gävleborg

Heléne Johansson

kontaktsjuksköterska, onkologkliniken

Universitetssjukhuset Örebro

Karin Glimskär Stålberg

gynekologisk tumörkirurg

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Katarina Ekman

gynekologisk tumörkirurg

Falu lasarett

Lena Andersson

kontaktsjuksköterska, onkologkliniken

Akademiska sjukhuset Uppsala

Luz Ladi

gynekologisk tumörkirurg

Universitetssjukhuset Örebro

Margareta Lood

gynekologisk tumörkirurg

Centralsjukhuset i Karlstad

Ruth Sanchez Hermansson

gynekolog/gynonkolog

Universitetssjukhuset Örebro

 

 

Patientföreträdare

Maude Andersson

patientföreträdare

Gynsam Musslan Värmland