Regionalt nätverk för sjuksköterskor inom gynekologisk cancervård

Nätverket för sjuksköterskor inom cancervården för gynekologisk cancer arbetar med omvårdnadsfrågor och syftar till att sprida kunskaper, erfarenheter och idéer inom området. Nätverket arbetar även för ett ökat samarbete över klinik- och sjukhusgränser. Målet är att patienterna ska få en god omvårdnad som bygger på en evidensbaserad kunskap oavsett var vården utförs.

Nätverket är multidisciplinärt sammansatt och arbetar med frågor som införande av kontaktsjuksköterska, aktiv överlämning, standardiserad vårdförlopp och Min vårdplan.

Representant från nätverket ingår också i den regionala vårdprocessgruppen för gynekologisk cancer.

Medlemmar

Ann Sundberg-Klasson

kvinnokliniken

Centralsjukhuset Karlstad

 

Ann-Charlotte Smedberg

kvinnokliniken

Gävle Sjukhus

Barbro Hallberg

kontaktsjuksköterska

Centralsjukhuset Karlstad

Barbro Lindblom

kvinnokliniken

Hudiksvalls sjukhus

Camilla Birath

kvinnokliniken

Falu lasarett

Carina Swing

onkologkliniken

Nyköpings lasarett

Caroline Johansson

kvinnokliniken

Västmanlands sjukhus Västerås

Elin Agerberg

kvinnokliniken

Akademiska sjukhuset Uppsala

Gun-Britt Eklund

kvinnokliniken

Hudiksvalls sjukhus

Helena Beck Hansson

kvinnoklininken

Falu lasarett

Helene Johansson

onkologkliniken

Universitetssjukhuset Örebro

Ingegerd Wilhelmsson

kvinnokliniken

Universitetssjukhuset Örebro

Jessica Conradzon

kvinnokliniken

Gävle Sjukhus

Jessica Hamrin

kvinnokliniken

Västmanlands sjukhus Västerås

Karin Edvard

kvinnokliniken, sammankallande

Falu lasarett

Karin Fast

kvinnokliniken

Hudiksvalls sjukhus

Katarina Ulvengrip

kvinnokliniken

Nyköpings lasarett

Lena C Andersson

onkologikliniken

Akademiska sjukhuset Uppsala

Linda Gustafsson

kvinnokliniken

Universitetssjukhuset Örebro

Mahnaz Esmailzadeh

kvinnokliniken

Akademiska sjukhuset Uppsala

Maria Fransson

Cancercentrum

Mälarsjukhuset Eskilstuna

Marianne Alsmyr

kvinnokliniken

Gävle Sjukhus

Marie Strömberg

gynmottagningen

Centralsjukhuset Karlstad

Mina Back

gynmottagning

Mora lasarett

Monika Sik

onkologkliniken

Universitetssjukhuset Örebro

Pia Polhagen-Enerbranth

Cancercentrum

Mälarsjukhuset Eskilstuna

Siri Bodinson

kvinnokliniken

Gävle Sjukhus

Susanne Skarps

kvinnokliniken

Västmanlands sjukhus Västerås

Ulrika Åkerlund

kvinnokliniken

Hudiksvalls sjukhus

Veronica Englund-Lekiqi

gynmottagning

Centralsjukhuset Karlstad

Patientföreträdare

Ann-Louise Storm

vårdprocessgrupp gynekologisk cancer

Gynsam Liljan Uppsala

 

Marie Karlström

vårdprocessgrupp gynekologisk cancer

Nätverket mot gynekologisk cancer

Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 26 oktober 2017