Regionalt nätverk för sjuksköterskor inom gynekologisk cancervård

Nätverket för sjuksköterskor inom cancervården för gynekologisk cancer arbetar med omvårdnadsfrågor och syftar till att sprida kunskaper, erfarenheter och idéer inom området. Nätverket arbetar även för ett ökat samarbete över klinik- och sjukhusgränser. Målet är att patienterna ska få en god omvårdnad som bygger på en evidensbaserad kunskap oavsett var vården utförs.

Nätverket är multidisciplinärt sammansatt och arbetar med frågor som införande av kontaktsjuksköterska, aktiv överlämning, standardiserad vårdförlopp och Min vårdplan.

Representant från nätverket ingår också i den regionala vårdprocessgruppen för gynekologisk cancer.

Medlemmar

Anna Fredriksson

kontaktsjuksköterska, gynmottagningen

Centralsjukhuset Karlstad

 

Ann-Charlotte Smedberg

kvinnokliniken

Gävle Sjukhus

Caroline Johansson

kontaktsjuksköterska, kvinnokliniken

Västmanlands sjukhus Västerås

Charlotte Eklind

kontaktsjuksköterska/koordinator, Kvinnokliniken

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Helén Johansson

kontaktsjuksköterska, onkologkliniken

Universitetssjukhuset Örebro

Ingegerd Wilhelmsson

kontaktsjuksköterska, kvinnokliniken

Universitetssjukhuset Örebro

Jessica Hamrin

kontaktsjuksköterska, kvinnokliniken

Västmanlands sjukhus Västerås

Jessica Malmlöf

kontaktsjuksköterska, gynmottagning

Mora lasarett

Karin Ervard

onkologisjuksköterska/kontaktsjuksköterska, sammankallande, kvinnokliniken

Falu lasarett

Karin Hardin

kontaktsjuksköterska, gynmottagningen

Centralsjukhuset, Karlstad

Katarina Ulvengrip

kontaktsjuksköterska, kvinnokliniken

Nyköpings lasarett

Kristina Fagerkvist

kontaktsjuksköterska, Cancercentrum

Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Lena C Andersson

kontaktsjuksköterska, onkologikliniken

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Maria Fransson

kontaktsjuksköterska, Cancercentrum

Mälarsjukhuset Eskilstuna

Monika Sik

onkologsjuksköterska/kontaktsjuksköterska, onkologkliniken

Universitetssjukhuset Örebro

Sandra M Larsson

kontaktsjuksköterska, kvinnokliniken

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Susanne Skarps

kontaktsjuksköterska/avdelningschef, kvinnokliniken

Västmanlands sjukhus Västerås

 

 

Patientföreträdare

Marie Karlström

vårdprocessgrupp gynekologisk cancer

Nätverket mot gynekologisk cancer

 

Maude Andersson

vårdprocessgrupp gynekologisk cancer

Gynsam Musslan Värmland

Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 18 maj 2018