MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram vulvacancer

Vårdprogrammet för vulvacancer är det första nationella i sitt slag. Vårdprogrammet är fastställt av RCC i samverkan 2019.

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram vulvacancer, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram och SVF finns nu samlade i RCCs Kunskapsbank. Kunskapsbanken ersätter appen Cancervård.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum väst.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Regional medicinsk riklinje vaginalcancer och vulvacancer

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Regional medicinsk riklinje vulva- och vaginalcancer 2012 (pdf)


Gemensam information uppdaterad: 6 februari 2020