Nationellt kvalitetsregister hjärntumörer

Det nationella kvalitetsregistret för hjärntumörer omfattar patienter som är diagnosticerade vid 18 års ålder eller senare med diagnosen primär hjärntumör (gliom och meningiom). Tumörer som upptäcks vid obduktion ingår inte.

En årlig nationell rapport tas fram av den nationella styrgruppen för registret i samarbete med Regionalt cancercentrum norr. Tidigare rapporter finns i menyn till vänster.

Nationell kvalitetsregisterrapport hjärntumörer, 1999–2016 (pdf)

Kvalitetsindikatorer

  • Medianväntetid från remiss till operationsdatum: 27 dagar, 2013 (gäller patienter med PAD-svarsdatum under år 2013)
  • Inrapporterade patienter, täckningsgrad: 93 procent, 2013

Det nationella kvalitetsregistret för hjärntumörer startade 1999. Regionalt cancercentrum norr ansvarar för registret.


Faktaägare: Roger Henriksson, onkolog, chef RCC Stockholm Gotland
Gemensam information uppdaterad: 31 oktober 2017