Regionalt nätverk för sjuksköterskor inom hjärntumörvården

Regionalt nätverk för sjuksköterskor bildades år 2000 för att lyfta fram omvårdnadsfrågor inom hjärntumörvården i regionen i syfte att förbättra omvårdnaden av hjärntumörpatienter, genom att inhämta och sprida kunskaper, erfarenheter och idéer samt verka för ett regionalt samarbete.

Medlemmar

Anette Stjernkvist

onkologkliniken

Universitetssjukhuset Örebro

 

Anna Fogelberg Jansson

neurologmottagning

Gävle Sjukhus

Ann-Christin Björklund

konsultsjuksköterska för barn med hjärntumör

Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala

Anneli Granat

sjuksköterska

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Annelie Norström

neurologkliniken

Centralsjukhuset Karlstad

Annika Sundh

onkologkliniken

Västmanlands sjukhus Västerås

Christina Nylen

medicinkliniken

Falu lasarett

Helen Eriksson

neurologkliniken

Västmanlands sjukhus Västerås

Jeanette Back

hematologisektionen

Falu lasarett

Lotta Rödlund-Böckert

onkologkliniken

Västmanlands sjukhus Västerås

Malin Åström

kontaktsjuksköterska onkologen

Centralsjukhuset Karlstad

Maria Almroth

onkologkliniken

Västmanlands sjukhus Västerås

Maria Fläck

medicinska kliniken

Mora lasarett

Marielle Lindström

sjuksköterska onkologimott

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Pernilla Karlsson

onkologens dagvårdsavd

Västmanlands sjukhus Västerås

Sandra Johansson

medicinkliniken

Falu lasarett

Ulrika Skoglund

neurologen

Universitetssjukhuset Örebro

Åsa Bonnevier-Svärdström

sjuksköterska

Gävle Sjukhus

Patientföreträdare

Vakant

Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 17 november 2017