Regionalt nätverk för kontaktsjuksköterskor inom hjärntumöromvårdnad

Regionalt nätverk för sjuksköterskor bildades år 2000 för att lyfta fram omvårdnadsfrågor inom hjärntumörvården i regionen i syfte att förbättra omvårdnaden av hjärntumörpatienter, genom att inhämta och sprida kunskaper, erfarenheter och idéer samt verka för ett regionalt samarbete.

Medlemmar

Anette Stjernkvist

onkologkliniken

Universitetssjukhuset Örebro

 

Anna Lönnberg

neuromottagningen

Gävle Sjukhus

Anneli Granat

neuromottagningen

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Annelie Norström

neurologkliniken

Centralsjukhuset Karlstad

Belisa Ådemark

strålbehandlingen

Västmanlands sjukhus, Västerås

Christina Nylén

medicinkliniken

Falu lasarett

Eva-Lena Johansson

neurologi- och rehabkliniken

Centralsjukhuset Karlstad

Helén Eriksson

neurosektionen

Västmanlands sjukhus Västerås

Helena Larsson

onkologiska dagvårdsavdelningen

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Jeanette Back

hematologisektionen

Falu lasarett

Lotta Ruin

strokemottagningen

Västmanlands sjukhus Köping

Lotta Rödlund-Böckert

onkologkliniken

Västmanlands sjukhus Västerås

Malin Åström

onkologen

Centralsjukhuset Karlstad

Maria Sellin

medicinkliniken

Västmanlands sjukhus, Västerås

Marielle Lindström

onkologmottagningen

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Pia Polhage Enerbranth

onkologmottagningen

Mälarsjukhuset Eskilstuna

Ulrika Skoglund

neurologen

Universitetssjukhuset Örebro

Åsa Bonnevier-Svärdström

strålbehandlingen

Gävle Sjukhus

Patientföreträdare

Vakant

Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 13 april 2018