Regional vårdprocessgrupp för hypofystumörer

Uppsala-Örebroregionens vårdprocessgrupper har fått uppdraget att utveckla och effektivisera vårdprocesser för respektive cancerdiagnos enligt kriterierna för god vård.

Vårdprocessgruppens sammansättning är multidisciplinär och multiprofessionell med kompetenser från hela vårdkedjan. Patientorganisation ska vara representerad i gruppen.

Arbetet drivs av processledaren som har till uppgift att leda gruppen i samspel med RCC Uppsala Örebro, de lokala cancerråden och landstingens linjeorganisation.

Processledare

Britt Edén Engström

endokrinolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

 

Ledamöter

Anna-Karin Åkerman

medicin

Universitetssjukhuset Örebro

 

Emil Mikulski

medicin

Mälarsjukhuset Eskilstuna

Fredrik Sahlander

medicin

Falu lasarett

Jakob Skov

medicin

Centralsjukhuset Karlstad

Karin Larsson

endokrinolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Katarina Sundström

läkare medicinkliniken

Gävle Sjukhus

Maria Forsgren

sjuksköterska

Akademiska sjukhuset Uppsala

Olafur Gudjonsson

neurokirurg

Akademiska sjukhuset Uppsala

Oliviera Casar Borota

patolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Petra Witt Nyström

onkolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Vibeke Bergmark

medicin

Nyköpings lasarett

 

 

Patientföreträdare

Anna Eriksson

vårdprocessgrupp för hypofystumörer

Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 27 oktober 2017