Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp för hjärntumörer

Uppsala-Örebroregionens vårdprocessgrupper har fått uppdraget att utveckla och effektivisera vårdprocesser för respektive cancerdiagnos enligt kriterierna för god vård. 

Vårdprocessgruppens sammansättning är multidisciplinär och multiprofessionell med kompetenser från hela vårdkedjan. Patientorganisation ska vara representerad i gruppen.

Arbetet drivs av processledaren som har till uppgift att leda gruppen i samspel med RCC Uppsala Örebro, de lokala cancerråden och landstingens linjeorganisation.

Processledare

Göran Hesselager

neurokirurg

Akademiska sjukhuset Uppsala

 

Magnus Lindskog

onkolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Ledamöter

Anneli Granat

kontaktsjuksköterska, neuromottagningen

Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Anneli Påhlsson

neurolog

Universitetssjukhuset Örebro

Britta Lödén

onkolog

Centralsjukhuset Karlstad

Christina Widhe Qvist

neurolog

Mälarsjukhuset Eskilstuna

David Löfgren

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Helén Eriksson

kontaktsjuksköterska, neurosektionen

Västmanlands sjukhus Västerås

Helene Hörberg

onkolog

Mälarsjukhuset Eskilstuna

Jan Rogausch

neurolog

Falu lasarett

Johan Sanner

neurolog

Centralsjukhuset Karlstad

Johan Wikström

radiolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Kyriaki Christodoulou

onkolog

Gävle Sjukhus

Magnus Olivecrona

neurokirurg

Universitetssjukhuset Örebro

Maria Zetterling

neurokirurg

Akademiska sjukhuset Uppsala

Michael Sihver

onkolog

Västmanlands sjukhus Västerås

Olivera Casar Borota

patolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Per-David Alm

neurolog

Västmanlands sjukhus Västerås

Sara Moussavi

ST-läkare neurologi

Gävle Sjukhus