Regionalt nätverk för kontaktsjuksköterskor inom hjärntumöromvårdnad

Regionalt nätverk för sjuksköterskor bildades år 2000 för att lyfta fram omvårdnadsfrågor inom hjärntumörvården i regionen i syfte att förbättra omvårdnaden av hjärntumörpatienter, genom att inhämta och sprida kunskaper, erfarenheter och idéer samt verka för ett regionalt samarbete.

Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 28 maj 2018