Sjukvårdsregional tillämpning av vårdprogram för hjärntumörer

Målet med regionala vårdprogrammet är i första hand att fastslå gemensamma rekommendationer för handläggandet av fall med intrakraniella tumörer inom Uppsala-Örebroregionen, i syfte att säkerställa en likvärdig vård och behandling. Det regionala vårdprogrammet fokuserar även på patientansvar och patientens väg i vårdkedjan.