Standardiserat vårdförlopp hudmelanom

Det standardiserade vårdförloppet för hudmelanom gäller från och med 2018. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.


Regionalt innehåll


RCC Uppsala Örebro har tagit fram regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp som stöd för det lokala arbetet

Regional baslinjemätning för hudmelanom (20 april 2016)

 


Gemensam information uppdaterad: 22 februari 2018

Regionalt ansvarig redaktör: Jana Howe
Regional information uppdaterad: 16 oktober 2017

Regionalt