Nationellt vårdprogram malignt melanom

Vårdprogrammet erbjuder nationella riktlinjer för diagnostik, utredning, behandling och uppföljning av alla patienter, oavsett ålder, med melanom i olika skeden av sjukdomen. Det omfattar melanom i huden, ögat och slemhinnorna (så kallade mukosala melanom) och beskriver i första hand godkända och beprövade behandlingar. Vårdprogrammet innehåller även rekommendationer för handläggning vid sjukdom hos gravida och barn under 8 år.

Ny stadieindelning 2018-01-01

Observera att en uppdaterad version av vårdprogrammet är under framtagande.

Kommande vårdprogram

I remissversionen finns ny stadieindelning och uppföljning som gäller från 2018-01-01.

Gällande ny stadieindelning och uppföljning, malignt melanom (pdf)

Gällande vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Samtliga bilagor är uppdaterade i januari 2018.

Bilaga 1 Kvalitetsbilaga för patologi - KVAST (pdf)
Bilaga 2 Ögonmelanom (pdf)
Bilaga 3 Mukosala melanom (pdf)
Bilaga 4 Melanom hos äldre (pdf)
Bilaga 5 Kliniska fall med dermatoskopi (pdf)
Bilaga 6 Familjärt melanom (pdf)

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum sydöst.

Faktaägare: Hanna Eriksson
Ansvarig redaktör: Linda Carlén-Hallström
Gemensam information uppdaterad: 8 maj 2018