Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram malignt melanom

Det nationella vårdprogrammet omfattar alla patienter med melanom i olika skeden av sjukdomen och inkluderar melanom i huden, ögat och slemhinnorna (så kallade mukosala melanom). Vårdprogrammet innehåller också rekommendationer för handläggningen av melanom hos gravida och barn < 8 år.

Nationellt vårdprogram

Nationellt vårdprogram malignt melanom, Kunskapsbanken

Alla vårdprogram, vägledningar och SVF finns i RCCs Kunskapsbank.

Vårdprogrammet är nu ute på remissrunda. Operationsmarginalerna har uppdaterats sedan vårdprogrammets publicering (april 2019). Nedanstående operationsmarginaler rekommenderas och kommer att finnas med vid nästa publicering:

Evidens och rekommendationer:

  • En sidomarginal med 10 mm vid utvidgad excision rekommenderas vid melanom med tumörtjocklek ≤ 2.0 mm. (++++)
  • En sidomarginal på 20 mm vid utvidgad excision rekommenderas för melanom med tumörtjocklek > 2,0 mm. (++++)
  • Vid synkron regional (lymfkörtel/in transit) metastasering räcker det med 10 mm vid utvidgad excision av det primära melanomet oavsett tjocklek.
  • För akrala lentiginösa melanom inklusive subunguala melanom finns inga randomiserade studier beträffande marginaler. (+)

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum sydöst.

Rekommendationer om läkemedel

NT-rådets rekommendationer om användning av nya cancerläkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande ska avspeglas i vårdprogrammets innehåll. Alla rekommendationer återfinns även på NT-rådets webbplats.

NT-rådets rekommendationer gällande nya läkemedel, Janusinfo

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Regional medicinsk riktlinje malignt melanom

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Regional medicinsk riklinje malignt melanom 2015 (pdf)