Gällande vårdprogram malignt melanom

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2017-05-16

19. Vårdprogramgruppen

19.1 Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver detta har patientföreträdare deltagit.

19.2 Vårdprogramgruppens medlemmar

19.2.1  Nationella vårdprogramgruppen för melanom

 • Hanna Eriksson (ordf.), med. dr, specialistläkare (dermatologi, dubbelspecialisering inom onkologi), Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, RCC Stockholm-Gotland
 • Charlotta All-Eriksson, docent, överläkare, Sektionen för ögononkologi,
 • S:t Eriks ögonsjukhus, Stockholm
 • Yvonne Brandberg, professor, psykolog, Karolinska institutet
 • Ana Carneiro, med. dr, överläkare, Onkologiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund
 • Septi Enache, specialist i allmänmedicin, Bergshamra-Ulriksdal Vårdcentral 
 • Anna Hafström, med. dr, överläkare, Öron-näsa-hals-kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund
 • Johan Hansson, professor, överläkare, Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Hildur Helgadottir, med. dr, specialistläkare, Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Christian Ingvar, professor, överläkare, Kirurgiska kliniken SUS, Skånes universitetssjukhus, Lund, RCC Syd
 • Jan Lapins, med. dr, överläkare, Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, RCC Stockholm-Gotland
 • Ingrid Ljuslinder, med. dr, överläkare, Onkologiska kliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå RCC Norr
 • Margareta Lundberg, specialist i allmänmedicin, Vrinnevisjukhuset, Norrköping
 • Katarzyna Lundmark, med. dr, överläkare, Klinisk patologi och genetik, Universitetssjukhuset i Linköping
 • Marianne Maroti, dermatolog, Länssjukhuset Ryhov, RCC Sydöst
 • Eva Månsson-Brahme, med. dr, överläkare, Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Roger Olofsson Bagge, med. dr, överläkare, Sektionen för bröst- och melanomkirurgi, Kirurgiska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Carina Persson, specialistsjuksköterska onkologi, Onkologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund
 • Ulrika Stierner, med. dr, överläkare, Onkologiska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, RCC Väst
 • Karin Terstappen, med. dr, överläkare, Hudkliniken, Skaraborgs sjukhus Skövde
 • Virginia Zazo, överläkare, Hudkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Gustav Ullenhag, docent, överläkare, Onkologiska kliniken Akademiska universitetssjukhuset, Uppsala, RCC Uppsala Örebro

19.3 Adjungerade författare

 • Veronica Höiom, med. dr, forskare, Institutionen för Onkologi-Patologi, Karolinska Institutet, Stockholm
 • Karolin Isaksson, med. dr, överläkare, Kirurgiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund
 • Christer Lindholm, docent, överläkare i Onkologi, RCC Sydöst
 • Kari Nielsen, med. dr, överläkare, Hudkliniken, Helsingborgs sjukhus
 • Lars Ny, docent, överläkare, verksamhetschef Gothia Forum, Göteborg
 • Iara Rocha Trocoli Drakensjö, specialistläkare, Hudkliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

KVAST-gruppen för hudpatologi

 • Iva Johansson, överläkare, Klinisk patologi och cytologi, Labmedicin Skånes universitetssjukhus, Lunds universitet
 • Britta Krynitz, med. dr, specialistläkare, Klinisk patologi och cytologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
 • Lena Mölne, med. dr, överläkare, Klinisk patologi och genetik, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Katarzyna Lundmark, med. dr, överläkare, Klinisk patologi och genetik, Universitetssjukhuset i Linköping
 • Annika Ternesten, överläkare, Unilabs
 • Ismini Vassilaki, senior konsult patolog/dermapatolog, Dermipath AB

Adjungerade regionala patologrepresentanter

 • Anna Coter, överläkare, Klinisk patologi, Laboratoriemedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Bertil Lundskog, överläkare, Klinisk patologi, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Stödjande RCC Sydöst

 • Annika Asketun, verksamhetsutvecklare
 • Rasmus Mikiver, statistiker
 • Karolin Olsson,språkkonsult


Stödjande RCC Stockholm-Gotland

 • Ann-Sofi Oddestad, referenshanterare och layout

 

19.4 Jäv och andra bindningar

Inga medlemmar i den nationella vårdprogramgruppen har pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, går att få från Regionalt cancercentrum Sydöst. 

19.5 Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av regionala cancercentrums (RCC:s) samverkansgrupp, som utsett Hanna Eriksson till vårdprogramgruppens ordförande.

I en första remissrunda har nedanstående organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll:

 • Nationell vårdprogramsgrupp för cancerrehabilitering och omvårdnad
 • Regional medicinsk programgrupp Onkologi, sydöstra sjukvårdsregionen
 • Fokusläkemedelsgruppen, Region Skåne
 • Swedpos
 • Dermatologi- och venereologisjuksköterskor i Sverige
 • Svensk förening för medicinsk radiologi
 • Läkemedelsindustriföreningen
 • Svensk förening för nuklearmedicin
 • Patient- och närstående-rådet, Väst
 • Svenska sällskapet för dermatologisk kirurgi och onkologi
 • Svensk förening för allmänmedicin
 • Svensk förening för palliativ medicin
 • Sjuksköterskor i cancervård och Svensk sjuksköterskeförening
 • Regionala vårdprogramgruppen Stockholm-Gotland
 • Svensk förening för medicinsk genetik

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna och revidering som följd av den första remissrundan, har vårdprogrammet skickats på ytterligare en remissrunda. Denna har gått till landstingens linjeorganisationer för kommentarer kring organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet. Efter den andra remissrundan har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen samt fastställts av RCC:s samverkansnämnd.