MENY

Gällande vårdprogram malignt melanom

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-05-15.

20. Vårdprogramgruppen

20.1 Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver detta har patientföreträdare deltagit.

20.2 Vårdprogramgruppens medlemmar

20.2.1 Nationella vårdprogramgruppen för melanom

 • Hanna Eriksson ordförande med. dr, specialistläkare (onkologi och dermatologi), Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, RCC Stockholm-Gotland
 • Charlotta All-Eriksson docent, överläkare, Sektionen för ögononkologi, S:t Eriks ögonsjukhus, Stockholm Yvonne Brandberg professor, psykolog, Karolinska institutet
 • Anna-Terése Brostedt sjuksköterska, Hudmottagningen, Centralsjukhuset Kristianstad
 • Ana Carneiro med. dr, överläkare, Onkologiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund
 • Septi Enache specialist i allmänmedicin, Bergshamra-Ulriksdal Vårdcentral
 • Anna Hafström med. dr, överläkare, Öron-näsa-hals-kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund
 • Johan Hansson professor, överläkare, Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Hildur Helgadottir med. dr, specialistläkare, Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Christian Ingvar professor, överläkare, Kirurgiska kliniken SUS, Skånes universitetssjukhus, Lund, RCC Syd
 • Karolin Isaksson med. dr, överläkare, Kirurgiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund
 • Jan Lapins med. dr, överläkare, Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
 • Ingrid Ljuslinder med. dr, överläkare, Onkologiska kliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå RCC Norr
 • Katarzyna Lundmark med. dr, överläkare, Klinisk patologi och genetik, Universitetssjukhuset i Linköping
 • Marianne Maroti dermatolog, Länssjukhuset Ryhov, RCC Sydöst
 • Eva Månsson-Brahme med. dr, överläkare, Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Margareta Nilsson överläkare, verksamhetsområde neuroradiologi, Skånes universitetssjukhus, Lund
 • Lars Ny, docent, överläkare, Onkologiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Roger Olofsson Bagge med. dr, överläkare, Sektionen för bröst- och melanomkirurgi, Kirurgiska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Carina Persson specialistsjuksköterska onkologi, Onkologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund
 • Ulrika Stierner med. dr, överläkare, Onkologiska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, RCC Väst
 • Karin Terstappen med. dr, överläkare, Hudkliniken, Skaraborgs sjukhus Skövde
 • Virginia Zazo överläkare, Hudkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Gustav Ullenhag docent, överläkare, Onkologiska kliniken Akademiska universitetssjukhuset, Uppsala, RCC Uppsala Örebro

20.3 Adjungerade författare

 • Håkan Brorson docent, överläkare, Plastikkirurgiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö
 • Veronica Höiom med. dr, forskare, Institutionen för Onkologi-Patologi, Karolinska Institutet, Stockholm
 • Karin Johansson docent, fysioterapeut, Lymfödemmottagningen, Enheten för cancerrehabilitering, Skånes Universitetssjukhus
 • Charlotta Jönsson fysioterapeut, Lymfödemmottagningen, Enheten för cancerrehabilitering, Skånes Universitetssjukhus, Lund
 • Olle Larkö professor, Hudkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Rasmus Mikiver statistiker, RCC Sydös
 • Christer Lindholm docent, tidigare RCC Sydöst
 • Kari Nielsen med. dr, överläkare, Hudkliniken, Helsingborgs sjukhus
 • Bertil Persson överläkare, Hudkliniken, Skåne Universitetssjukhus, Lund
 • Iara Rocha Trocoli. Drakensjö specialistläkare, Hudkliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

KVAST-gruppen för hudpatologi

 • Iva Johansson överläkare, Klinisk patologi och cytologi, Labmedicin Skånes universitetssjukhus, Lunds universitet
 • Britta Krynitz med. dr, överläkare, Klinisk patologi och cytologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
 • Katarzyna Lundmark med. dr, överläkare, Klinisk patologi och genetik, Universitetssjukhuset i Linköping
 • Lena Mölne med. dr, överläkare, Klinisk patologi och genetik, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Annika Ternesten Bratel överläkare patologi, Unilabs AB, Göteborg
 • Ismini Vassilaki senior konsult patolog/dermapatolog, Dermipath AB

Adjungerade regionala patologrepresentanter

 • Anna Coter överläkare, Klinisk patologi, Laboratoriemedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Bertil Lundskog överläkare, Klinisk patologi, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

20.4 Jäv och andra bindningar

Inga medlemmar i den nationella vårdprogramgruppen har pågående uppdrag som skulle kunna innebära jäv. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, går att få från Regionalt cancercentrum Sydöst.

20.5 Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av regionala cancercentrums (RCC:s) samverkansgrupp, som utsett Hanna Eriksson till vårdprogramgruppens ordförande.

I en första remissrunda har nedanstående organisationer lämnat synpunkter på vårdprogrammets innehåll:

 • Svensk förening för palliativ medicin
 • Regionala expertgruppen cancerläkemedel, RCC Sydöst,
 • Nationell arbetsgrupp för cancerläkemedel
 • Regionala medicinska programgruppen onkologi, Sydöst
 • Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering
 • Svensk sjuksköterskeförening och sjuksköterskor i cancervård
 • Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad
 • Läkemedelsindustriföreningen
 • Svensk förening för medicinsk genetik- arbetsgruppen för onkogenetik
 • Patient och närståenderådet, RCC Norr
 • Svenska sällskapet för dermatologisk kirurgi och onkologi
 • Svensk förening för allmänmedicin
 • Fokusläkemedelsgruppen, Region Skåne
 • Nationell vårdprogramgrupp för cancerrehabilitering

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna och revidering som följd av den första remissrundan, har vårdprogrammet kommer vårdprogrammet skickas på ytterligare en remissrunda. Denna går till landstingens linjeorganisationer för kommentarer kring organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet.