Regionalt nätverk för sjuksköterskor inom huvud- och halscancervården

Det regionala nätverket inhämtar och sprider kunskap och erfarenhet för att utveckla omvårdnaden av huvud- och halscancerpatienter. Nätverket arbetar även för ett ökat samarbete över klinik- och sjukhusgränser. Målet är att patienterna ska få en god omvårdnad som bygger på en evidensbaserad kunskap oavsett var vården utförs.

Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 28 maj 2018