Standardiserat vårdförlopp huvud- och halscancer

Det standardiserade vårdförloppet för huvud- och halscancer gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet. Vårdförloppet fastställdes 2015 och innefattar ICD-koderna C00-C14, C30-C32 samt C77.0.


Regionalt innehåll


RCC Uppsala Örebro har tagit fram regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp som stöd för det lokala arbetet

Regional baslinjemätning för huvud- och halscancer (26 mars 2015)

 


Faktaägare: Helena Brändström, nationell samordnare vårdprogram, RCC Uppsala Örebro
Gemensam information uppdaterad: 8 mars 2018

Regionalt ansvarig redaktör: Jana Howe
Regional information uppdaterad: 8 mars 2018