MENY

Gällande vårdprogram huvud- och halscancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2015-08-25.

7. Tumörklassifikation

TNM-klassifikation och stadieindelning görs enligt UICC (International Union Against Cancer), TNM-classification of malignant tumours, 7th edition. Edited by Leslie Sobin et al., 2009. [5]