Regionalt nätverk för sjuksköterskor inom cancervården för övre gastrointestinal cancer (GI)

Regionala nätverket för övre gastrointestinal cancer (matstrupe- och magsäcks-, lever- och gallvägs-, gallblåse- och bukspottkörtelcancer) arbetar med omvårdnadsfrågor och syftar till att sprida kunskaper, erfarenheter och idéer inom området. Nätverket arbetar även för ett ökat samarbete över klinik- och sjukhusgränser. Målet är att patienterna ska få en god omvårdnad som bygger på en evidensbaserad kunskap oavsett var vården utförs.

Nätverket är multidisciplinärt sammansatt och arbetar med frågor som införande av kontaktsjuksköterska, aktiv överlämning, standardiserat vårdförlopp, Min vårdplan och nutritionsfrågor.

Representanter från nätverket ingår också i den regionala vårdprocessgruppen för Matstrups- och magsäckscancer respektive vårdprogramgruppen för lever-, gallvägs- och gallblåsecancer.

Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 28 maj 2018