Standardiserat vårdförlopp för cancer i lever, gallvägar och gallblåsa

Det standardiserade vårdförloppet för cancer i lever, gallvägar och gallblåsa gäller från och med 2016. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.


Regionalt innehåll


RCC Uppsala Örebro har tagit fram regional baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp som stöd för det lokala arbetet

Regional baslinjemätning för gallvägscancer inklusive gallblåsa (15 februari 2016)

Regional baslinjemätning för levercancer inklusive intraheptisk gallgångscancer (15 februari 2016)

 


Gemensam information uppdaterad: 19 september 2018

Regionalt ansvarig redaktör: Jana Howe
Regional information uppdaterad: 19 september 2018

Regionalt