MENY
Till regionspecifikt innehåll

Standardiserat vårdförlopp för cancer i lever, gallvägar och gallblåsa

Det standardiserade vårdförloppet för cancer i lever, gallvägar och gallblåsa gäller från och med 2016. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Läs mer om införande av vårdförloppen i region Stockholm och region Gotland.

Regionalt anpassad patientinformation

För Region Stockholm finns en regionalt anpassad patientinformation att dela ut till patient vid välgrundad misstanke om cancer inom ramen för standardiserade vårdförloppLadda ner den här.

Information om MDK

Mora lasarett har tagit fram en lathund för MDK i Uppsala. Lathunden är anpassad till Mora lasarett men kan hämtas hem och anpassas utifrån eget behov.

Lathund MDK i Uppsala, för Mora lasarett (pdf, nytt fönster)

Mer information om MDK i Uppsala finns på Akademiska sjukhusets hemsida.

Multidisciplinär konferens, Akademiska sjukhuset

Regional baslinjemätning

Regional baslinjemätning för gallvägscancer inklusive gallblåsa (15 februari 2016)

Regional baslinjemätning för levercancer inklusive intraheptisk gallgångscancer (15 februari 2016)


Gemensam information uppdaterad: 22 november 2019

Regionalt ansvarig redaktör: Jesper Törnlund
Regional information uppdaterad: 22 november 2019