Läkemedelsregimer lung- och lungsäckscancer

Här finns regimer, tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras, för lungcancer. Här kan du också läsa basfakta om läkemedel.

 


Ansvarig redaktör: Jana Howe
Gemensam information uppdaterad: 16 oktober 2017

Regional faktaägare: Kristina Lamberg, Lung- och allergi, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Regionalt ansvarig redaktör: Jana Howe
Regional information uppdaterad: 16 oktober 2017

Regionalt