Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp för lungcancer

Uppsala-Örebroregionens vårdprocessgrupper har fått uppdraget att utveckla och effektivisera vårdprocesser för respektive cancerdiagnos enligt kriterierna för god vård.

Vårdprocessgruppens sammansättning är multidisciplinär och multiprofessionell med kompetenser från hela vårdkedjan. Patientorganisation ska vara representerad i gruppen.

Arbetet drivs av processledaren som har till uppgift att leda gruppen i samspel med RCC Uppsala Örebro, de lokala cancerråden och landstingens linjeorganisation.

Processledare

Eva Brandén

lungmedicin

Gävle Sjukhus

 

Kristina Lamberg Lundström

lungmedicin

Akademiska sjukhuset Uppsala

Ledamöter

Agneta Lindahl

sjuksköterska lung- och allergikliniken

Akademiska sjukhuset Uppsala

 

Anders Birkehag

sjuksköterska lungkliniken

Falu lasarett

Cecilia Nilsson

onkolog

Västmanlands sjukhus Västerås

Charlotte Mörth

onkolog

Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Christina Olsson

sjuksköterska

Gävle sjukhus

Emad AL-Azzawi

lungmedicin

Mälarsjukhuset Eskilstuna

Erik Lundin

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Hirsh Koyi

lungmedicin

Gävle Sjukhus

Ida Hedberg

lungmedicin

Västmanlands sjukhus Västerås

Ingemor Danielsson

sjuksköterska lung- och allergikliniken

Akademiska sjukhuset Uppsala

Johan Botling

patolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Magnus Lindskog

onkolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Maria Carlsson

sekreterare lungkliniken

Falu lasarett

Maria Hallgren

ST-läkare onkologkliniken

Centralsjukhuset Karstad

Marie Högsberg

sjuksköterska

Västmanlands sjukhus Västerås

Pavel Lovas

onkolog

Mälarsjukhuset Eskilstuna

Per Landelius

thoraxkirurg

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Pierre Sobrino

lungmedicin

Falu lasarett

Stefan Bergström

onkolog

Gävle Sjukhus

Taivo Kipper

lungmedicin

Centralsjukhuset Karstad

 

Ewa Larsson

vårdprocessgrupp lungcancer

Lungcancerföreningen Uppsala