Dokument

Här finns de dokument och manualer som du behöver i arbetet med kvalitetsregistret och patientöversikten. Om du har frågor kan du kontakta supporten på ditt regionala cancercentrum.

Läs om förändringar för registret inför 2018: Övergång till till TNM 8 (länk)

Styrdokument

Policydokument matstrups- och magsäckscancer 2015 (pdf)

Manualer giltiga fr.o.m. 170501

Manualer giltiga t.o.m. 170430

Variabelbeskrivning

Variabelbeskrivning (pdf)

Inklusionskriterier

Villkor cancerregistret matstrups- och matsäckscancer (pdf)

Formulär för patienter diagnosticerade fr.o.m. 170501

 1. Formulär diagnostik fr.o.m. 170501(pdf)
 2. Formulär operativ behandling fr.o.m. 170501(pdf)
 3. Formulär postoperativt förlopp fr.o.m. 170501 (pdf)
 4. Formulär neoadjuvant fr.o.m. 170501 (pdf)
 5. Formulär adjuvant fr.o.m. 170501 (pdf)
 6. Formulär definitiv kemoradioterapi fr.o.m. 170501 (pdf)
 7. Formulär palliativ behandling fr.o.m. 170501 (pdf)
 8. Formulär onkologisk uppföljning fr.o.m. 170501 (pdf)
 9. Flikguide 2017

Äldre formulär för patienter som diagnosticerats t.o.m. 170430

Formulären är avsedda för dig som ännu inte har tillgång till INCA:s webbregistrering.

 1. Formulär diagnostik (pdf)
 2. Formulär operationsdata (pdf)
 3. Formulär vårddata/komplikationer (pdf)
 4. Formulär onkologisk behandling (pdf)
 5. Livkvalitetsformulär QLQ C30 (pdf)
 6. Livskvalitetsformulär QLQ OG25 (pdf)
 7. Livskvalitetsformulär EQ 5D (pdf)

 


Ansvarig redaktör: Anna Selberg
Gemensam information uppdaterad: 25 januari 2018

Regionalt ansvarig redaktör: Jana Howe
Regional information uppdaterad: 2 november 2017