MENY
Till regionspecifikt innehåll

Läkemedelsregimer matstrups- och magsäckscancer

Här finns regimer, tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras, för matstrups- och magsäckscancer. Här kan du också läsa basfakta om läkemedel.


Gemensam information uppdaterad: 5 oktober 2017

Regional faktaägare: Peter Nygren, Onkolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Regionalt ansvarig redaktör: Jana Howe
Regional information uppdaterad: 16 oktober 2017