MENY

Nationellt vårduppdrag matstrupscancer

I Sverige drabbas ungefär 650 personer om året av cancer i matstrupe eller övre magmun. Kirurgi vid ovanligare och komplicerade situationer (gäller ca 30 patienter per år) kräver särskild spetskompetens både inom det kirurgiska teamet och mellan andra samarbetande specialiteter. Den verksamheten är från januari 2017 koncentrerad till två vårdenheter i landet.

Behandling

Kirurgi i botande syfte vid definierade ovanliga tillstånd.

Nationella vårdenheter

Karolinska Universitetssjukhuset
Skånes Universitetssjukhus

Dokument och länkar

Sakkunniggruppens utlåtande (pdf)
Remiss till landsting och regioner, juni 2015,  (pdf)
Remissvar och ansökningar (till annan sida)
RCCs beslutsrekommendation, febr 2016
 (pdf)


Faktaägare: Stefan Rydén
Ansvarig redaktör: Camilla Agdler
Gemensam information uppdaterad: 10 maj 2019