Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp för matstrups- och magsäckscancer

Uppsala-Örebroregionens vårdprocessgrupper har fått uppdraget att utveckla och effektivisera vårdprocesser för respektive cancerdiagnos enligt kriterierna för god vård. 

Vårdprocessgruppens sammansättning är multidisciplinär och multiprofessionell med kompetenser från hela vårdkedjan. Patientorganisation ska vara representerad i gruppen.

Arbetet drivs av processledaren som har till uppgift att leda gruppen i samspel med RCC Uppsala Örebro, de lokala cancerråden och landstingens linjeorganisation.

Processledare

Jakob Hedberg

kirurg

Akademiska sjukhuset Uppsala

 

 

Ledamöter

Alejandra Götegård Moreno

medicinsk sekreterare

Akademiska sjukhuset

 

Anders Ahlström

kirurg

Falu lasarett

Anna Stenberg

sjuksköterska

Universitetssjukhuset Örebro

Birgit Johansson

onkolog

Västmanlandssjukhus Västerås

Christina Lundberg

radiolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Erik Axelhed

kirurg

Västmanlands sjukhus Västerås

Eva Szabo

kirurg

Universitetssjukhuset Örebro

Hamid Reza Mobini Far

patolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Helene Sedelius

Falu lasarett

Ida Lagstam

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Jennie Wickenberg

kirurg

Gävle sjukhus

Katalin Kovacs

onkolog

Gävle Sjukhus

Lena Ekfjord

kirurgmottagningen

Akademiska sjukhuset Uppsala

Linda Hauge

kirurg

Centralsjukhuset Karlstad

Michael Reinhart

fysioterapeut

Universitetssjukhuset Örebro

Nebojsa Crkvenjas

kirurg

Mäklarsjukhuset Eskilstuna

Ragna Rönning

dietist

Universitetssjukhuset Örebro

Rickard Wadfeldt

onkolog

Mälarsjukhuset Eskilstuna

Tanweera Khan

onkolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

 

 

Patientföreträdare

Olof Riesenfeld

vårdprocessgrupp matstrupe- och magsäckscancer

Nationell patientförening PALEMA