Regional vårdprocessgrupp för matstrups- och magsäckscancer

Uppsala-Örebroregionens vårdprocessgrupper har fått uppdraget att utveckla och effektivisera vårdprocesser för respektive cancerdiagnos enligt kriterierna för god vård. 

Vårdprocessgruppens sammansättning är multidisciplinär och multiprofessionell med kompetenser från hela vårdkedjan. Patientorganisation ska vara representerad i gruppen.

Arbetet drivs av processledaren som har till uppgift att leda gruppen i samspel med RCC Uppsala Örebro, de lokala cancerråden och landstingens linjeorganisation.

Processledare

Jakob Hedberg

kirurg

Akademiska sjukhuset Uppsala

 

 

Ledamöter

Anders Ahlström

kirurg

Falu lasarett

 

Birgit Johansson

onkolog

Västmanlandssjukhus Västerås

Charlotte Mörth

onkolog

Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Csaba Kindler

patolog

Västmanlands sjukhus Västerås

Eva Szabo

kirurg

Universitetssjukhuset Örebro

Helene Sedelius

onkologisjuksköterska

Falu lasarett

Ida Lagstam

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Katalin Kovacs

onkolog

Gävle Sjukhus

Kerstin Bonnevier Pettersson

sjuksköterska

Universitetssjukhuset Örebro

Lena Ekfjord

kirurgmottagningen

Akademiska sjukhuset Uppsala

Linda Hauge

kirurg

Centralsjukhuset Karlstad

Ragna Rönning

dietist

Universitetssjukhuset Örebro

Tomas Bjerner

radiolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Vadim Neopikhanov

kirurg

Västmanlands sjukhus Västerås

Vincent Ugarph

kirurg

Hudiksvall sjukhus

 

 

Adjungerad

Michael Wagner

gastroenterolog,

Akademiska sjukhuset Uppsala

 

 

Patientföreträdare

Jan-Olof Paulsson

vårdprocessgrupp matstrupe- och magsäckscancer

Riksförbundet för mag- och tarmsjuka Uppsala

Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 31 oktober 2017