MENY

Sjukvårdsregional vårdprocessgrupp för matstrups- och magsäckscancer

Uppsala-Örebroregionens vårdprocessgrupper har fått uppdraget att utveckla och effektivisera vårdprocesser för respektive cancerdiagnos enligt kriterierna för god vård. 

Vårdprocessgruppens sammansättning är multidisciplinär och multiprofessionell med kompetenser från hela vårdkedjan. Patientorganisation ska vara representerad i gruppen.

Arbetet drivs av processledaren som har till uppgift att leda gruppen i samspel med RCC Uppsala Örebro, de lokala cancerråden och landstingens linjeorganisation.

Processledare

Jakob Hedberg

kirurg

Akademiska sjukhuset Uppsala

 

 

Ledamöter

Anders Ahlström

kirurg

Falu lasarett

 

Birgit Johansson

onkolog

Västmanlandssjukhus Västerås

Charlotte Mörth

onkolog

Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Eva Szabo

kirurg

Universitetssjukhuset Örebro

Hamid Reza Mobini Far

patolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Helene Sedelius

Falu lasarett

Ida Lagstam

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Katalin Kovacs

onkolog

Gävle Sjukhus

Kerstin Bonnevier Pettersson

sjuksköterska

Universitetssjukhuset Örebro

Lena Ekfjord

kirurgmottagningen

Akademiska sjukhuset Uppsala

Linda Hauge

kirurg

Centralsjukhuset Karlstad

Nebojsa Crkvenjas

kirurg

Mäklarsjukhuset Eskilstuna

Ragna Rönning

dietist

Universitetssjukhuset Örebro

Tanweera Khan

onkolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Tomas Bjerner

radiolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Vadim Neopikhanov

kirurg

Västmanlands sjukhus Västerås

Vincent Ugarph

kirurg

Hudiksvall sjukhus

 

 

Patientföreträdare

Olof Riesenfeld

vårdprocessgrupp matstrupe- och magsäckscancer

Nationell patientförening PALEMA

Kontakt

porträtt

Annika Lidin-Lindqvist

vårdprocesskoordinator

RCC Uppsala Örebro


Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund

Sidan uppdaterad: 20 februari 2019