Nationellt vårdprogram matstrups- och magsäckscancer

Vårdprogrammet är fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2017.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum norr.


Regionalt innehåll


Nutritionsomhändertagande vid esofagus- och ventrikelcancer

En sammanställning av nutritionsbehandling vid esofagus- och ventrikelcancer - Nätverket för dietister inom Övre GI cancervård i Uppsala-Örebroregionen.

 


Faktaägare: Mikael Hermansson, kirurg, Skånes Universitetssjukhus, Lund
Gemensam information uppdaterad: 7 november 2017

Regionalt ansvarig redaktör: Jana Howe
Regional information uppdaterad: 2 november 2017

Regionalt