Läkemedelsregimer GEP-NET

Här finns regimer, tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras, för neuroendokrina tumörer (GEP-NET). Du hittar även länkar till basfakta om läkemedel.

Gemensam information uppdaterad: 5 oktober 2017

Regionalt