Vårdförlopp

Fastställt av SKL:s beslutsgrupp 2017-10-31.

Vårdförloppet införs nästa år och gäller först från 1 januari 2018.