Läkemedelsregimer peniscancer

Här finns regimer, tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras, för peniscancer. Här kan du också läsa basfakta om läkemedel.

 


Faktaägare: AnnSofie Fyhr, apotekare, RCC Syd
Ansvarig redaktör: Jana Howe
Gemensam information uppdaterad: 16 oktober 2017

Regionalt ansvarig redaktör: Jana Howe
Regional information uppdaterad: 2 november 2017