Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Diagnoser som omfattas av NPCR är adenocarcinom och dess ovanliga varianter samt småcellig neuroendokrin cancer. Registret innehåller uppgifter om diagnostik, väntetider, kontaktsjuksköterska, behandling och multidisciplinär konferens. Enkät för patientrapporterade utfallsmått, PROM, infördes i registret januari 2008.

Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport för 2016, September 2017

En årlig nationell rapport tas fram av den nationella styrgruppen för registret i samarbete med Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro. Alla rapporter finns i menyn till vänster.

Kvalitetsindikatorer

  • Mediantid från remiss till operation: 168 dagar, 2014-2015
  • Andel högriskpatienter med en förväntad överlevnad på mer än fem år bedömda i multidisciplinär konferens: 53 procent, 2015
  • Inrapporterade patienter, täckningsgrad: 95 procent, 2015

Nationella prostatacancerregistret startade år 1998. Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro har det nationella ansvaret för registret.

Nyhetsbrev från NPCR

Nyhetsbrev januari 2018

Nyhetsbrev november 2017

Nyhetsbrev september 2015

Nyheter i NPCR februari 2015

Nyhetsbrev september 2014

 


Faktaägare: Pär Stattin, urolog, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Ansvarig redaktör: Jana Howe
Gemensam information uppdaterad: 9 januari 2018

Regionalt ansvarig redaktör: Jana Howe
Regional information uppdaterad: 2 november 2017