Dokument

Här finns de dokument och manualer som du behöver i arbetet med kvalitetsregistret och patientöversikten. Om du har frågor kan du kontakta supporten på ditt regionala cancercentrum.

 


Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund
Gemensam information uppdaterad: 28 september 2018

Regionalt ansvarig redaktör: Jana Howe
Regional information uppdaterad: 28 september 2018