Kvalitetsregisterrapporter prostatacancer

Varje år publiceras nationella och regionala kvalitetsrapporter från Nationella prostatacancerregistret (NPCR). Alla rapporter hittar du på NPCR:s webbplats.

Nationella rapporter

Nationella rapporter på NPCR:s webbplats.

Regionala rapporter

Regionala kvalitetsrapporter för sjukvårdsregionerna Stockholm-Gotland, Uppsala Örebro, Sydöst, Syd, Väst och Norr hittar du på NPCR:s webbplats.

Regionala rapporter på NPCR:s webbplats.