Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund
Gemensam information uppdaterad: 6 september 2018

Regional faktaägare: Anna Laurell, Onkolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Regionalt ansvarig redaktör: Jana Howe
Regional information uppdaterad: 6 september 2018

Regionalt