Ansvarig redaktör: Jana Howe
Gemensam information uppdaterad: 16 oktober 2017

Regional faktaägare: Anna Laurell, Onkolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Regionalt ansvarig redaktör: Jana Howe
Regional information uppdaterad: 31 oktober 2017

Regionalt