Regionalt nätverk för sjuksköterskor inom prostatacancervården

Regionala nätverket för sjuksköterskor inom cancervården för prostatacancer inhämtar och sprider kunskap och erfarenhet för att utveckla omvårdnaden av prostatacancerpatienter. Nätverket arbetar även för ett ökat samarbete över klinik- och sjukhusgränser. Målet är att patienterna ska få en god omvårdnad som bygger på en evidensbaserad kunskap oavsett var vården utförs. 

Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 28 maj 2018