Regionalt nätverk för sjuksköterskor inom prostatacancervården

RCC Uppsala Örebro organiserar nätverk för sjuksköterskor/kontaktsjuksköterskor som arbetar inom cancersjukvården. Nätverkets syfte är att, genom regionalt samarbete, utveckla cancervården och göra den mer patientfokuserad.

Nätverket är multidisciplinärt sammansatt och arbetar med frågor som införande av kontaktsjuksköterska, aktiv överlämning, standardiserat vårdförlopp, Min vårdplan, rehabilitering och sexuell rehabilitering.

Utöver sjuksköterskor/kontaktsjuksköterskor som arbetar inom cancersjukvården adjungeras andra professioner till nätverket utifrån behov.

Deltagarna i nätverket representerar sitt landsting/region, och varje landsting/region har möjlighet att nominera en eller flera representanter.

Syfte och mål

Syftet med nätverket är ett regionalt samarbete för en utvecklad cancervård med patientens fokus.

Målet är att nätverket ska arbeta för en patientfokuserad, säker, jämlik, kunskapsbaserad, ändamålsenlig och effektiv cancervård samt att stärka patientens delaktighet i vården.

Nätverkets uppgifter

  • Ta initiativ och delta i utvecklings- och kvalitetsarbete för att stärka patientens ställning.
  • Aktivt bidra till införandet av kontaktsjuksköterskans roll och funktion samt Min vårdplan.
  • Ansvara för att information från nätverket kommer till berörda medarbetare i vårdprocessen och till verksamhetschef/närmsta chef.
  • Arbeta för att omvårdnadsarbetet bedrivs utifrån evidens eller där så saknas utifrån beprövad erfarenhet.
  • Bevaka omvårdnadsdelen i vårdprogram och liknande dokument.
  • Aktivt bidra till och ta ansvar för nätverkets planering och aktiviteter.
  • Specifika uppdrag från RCC.

Mer information om nätverkets uppdrag hittas i uppdragsbeskrivningen nedan.

Uppdragsbeskrivning nätverk sjuksköterskor/kontaktsjuksköterskor (pdf, öppnas i nytt fönster)

Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund

Sidan uppdaterad: 17 oktober 2018