Regionalt nätverk för sjuksköterskor inom prostatacancervården

Regionala nätverket för sjuksköterskor inom cancervården för prostatacancer inhämtar och sprider kunskap och erfarenhet för att utveckla omvårdnaden av prostatacancerpatienter. Nätverket arbetar även för ett ökat samarbete över klinik- och sjukhusgränser. Målet är att patienterna ska få en god omvårdnad som bygger på en evidensbaserad kunskap oavsett var vården utförs. 

Medlemmar

Anette Jonsson

urologkliniken

Västmanlands sjukhus Västerås

 

Anki Andersson

urologsektionen

Mora lasarett

Bo Wirhall

onkologmottagning

Universitetssjukhuset i Örebro

Catrin Pettersson

onkologkliniken

Centralsjukhuset Karlstad

Charlotte Hedlöf

kirurgkliniken urologmott

Falu lasarett

Christian Bertéus

strålbehandlingen

Gävle Sjukhus

Jeanette Nyman

kirurgmottagningen

Gävle Sjukhus

Lena Ström

urologkliniken

Västmanlands sjukhus Västerås

Marie Bäckström

onkologmottagningen

Falu lasarett

Mia Lewin Lundh

urologmottagningen

Centralsjukhusest Karlstad

Mikael Källman

onkologmottagningen

Gävle Sjukhus

Niclas Andersson

urologkliniken

Akademiska sjukhuset Uppsala

Sofie Dietl

onkologmottagningen

Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Therese Karlsson

Avdelning 15/mottagning

Falu lasarett

Ylva Nygren

urologmottagningen

Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 31 oktober 2017