Regional vårdprocessgrupp för prostatacancer

Uppsala-Örebroregionens vårdprocessgrupper har fått uppdraget att utveckla och effektivisera vårdprocesser för respektive cancerdiagnos enligt kriterierna för god vård. 

Vårdprocessgruppens sammansättning är multidisciplinär och multiprofessionell med kompetenser från hela vårdkedjan. Patientorganisation ska vara representerad i gruppen.

Arbetet drivs av processledaren som har till uppgift att leda gruppen i samspel med RCC Uppsala Örebro, de lokala cancerråden och landstingens linjeorganisation.

Processledare

Ove Andrén

urolog

Universitetssjukhuset, Örebro

 

 

Ledamöter

Anette Jonsson

sjuksköterska, urologkliniken

Västmanlands sjukhus Västerås

 

Ann-Sofie Fransson

onkolog

Gävle Sjukhus

Bengt Johansson

onkolog

Universitetssjukhuset Örebro

Dzmitry Zhurauliou

urolog

Västmanlands sjukhus Västerås

Elisabeth Skeppner

kurator

Universitetssjukhuset, Örebro

Eva Johansson

urolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Georgios Daouacher

urolog,

Centralsjukhuset Karlstad

Hampus Nugin

urolog

Falu lasarett

Johan Sandzén

onkolog

Centralsjukhuset Karlstad

Lena Ström

sjuksköterska, urologkliniken

Västmanlands sjukhus Västerås

Lennart Åström

onkolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Mikael Källman

sjuksköterska, onkologmottagningen

Raya Natik

onkolog

Västmanlands sjukhus, Västerås

Sarab Shabo

urolog

Mälarsjukhuset Eskilstuna

Ylva Nygren

kontaktsjuksköterska, urologmott

Mälarsjukhuset, Eskilstuna

 

 

Adjungerade

Anca Dragomir

patolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Nina Bergman

radiolog

Akademiska sjukhuset Uppsala

Patientföreträdare

Calle Waller

vårdprocessgrupp prostatacancer

Prostatacancerförbundet Uppsala

 

Håkan Florin

vårdprocessgruppen prostatacancer

Prostatacancerföreningen Värmland

Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 31 oktober 2017