MENY

Standardiserat vårdförlopp buksarkom

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2017-10-31.

Arbetsgruppens sammansättning

 • Jan Åhlen, ordförande, med.dr, kirurg, Karolinska universitetssjukhuset, Solna
 • John Brandberg, med.dr, radiolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Ann Charlotte Dreifaldt, med.dr, onkolog, Universitetssjukhuset Örebro
 • Páll Hallgrimsson, med.dr, kirurg, Skånes universitetssjukhus, Lund, RCC Syd
 • Lina Hansson, onkolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg 
 • Viktor Johanson, docent, kirurg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Claes Juhlin, docent, kirurg, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Agneta Lind, leg. dietist, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
 • Fredrik Lindberg, med.dr, kirurg, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
 • Jens Nyström, onkologisjuksköterska, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, RCC Norr
 • Madalina Ohrberg, patientrepresentant, patient- och närståenderådet, RCC Syd
 • Karin Papworth, med.dr, onkolog, Norrlands universitetssjukhus, Umeå 
 • Annica Pettersson, kontakt- och onkologisjuksköterska, Norrlands universitetssjukhus, Umeå 
 • Pehr Rissler, patolog, Skånes universitetssjukhus, Lund, RCC Syd
 • Björn Strandell, allmänläkare, Skebäcks vårdcentral, Örebro 
 • Maja Zemmler, onkolog, Universitetssjukhuset i Linköping