MENY

Regionalt vårdprogram för sarkom

Målet med det regionala vårdprogrammet är att likforma och samordna behandlingen i Uppsala-Örebroregionen för denna komplicerade tumörgrupp. Vårdprogrammet ska fungera som ett praktiskt verktyg och inte som lärobok. Det följer Skandinaviska Sarkom Gruppens principer (SSG) och aktuella internationella guidelines. Rekommendationer om utredning och uppföljning har inkluderats.

Kontakt

Hans Hagberg

onkolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Daniel Molin

onkolog, processledare

Akademiska sjukhuset, Uppsala


Ansvarig redaktör: Jana Howe

Sidan uppdaterad: 16 oktober 2017