Support

För dig som har frågor eller behöver hjälp med registreringen i kvalitetsregistret. Kontakta i första hand den regionala registeradministratören i din region. Supporten är tillgänglig vardagar under dagtid.

RCC Norr

Ove Björ

statistiker

RCC Norr

Sonia Katsuura

registeradministratör

RCC Norr

RCC Stockholm – Gotland

Lena Rosenlund

diagnoskoordinator

RCC Stockholm — Gotland

Camilla Mattsson

registeradministratör

RCC Stockholm - Gotland

Fereshte Ebrahim

statistiker

RCC Stockholm — Gotland

 

RCC Syd

Annika Nertsberg

registeradministratör

RCC Syd

 

RCC Sydöst

Birgitta Burell

registeradministratör

RCC Sydöst

Rasmus Mikiver

statistiker

RCC Sydöst

 

RCC Uppsala Örebro

Gun-Britt Adamsson

koordinator

RCC Uppsala Örebro

Anette Johansson

registeradministratör

RCC Uppsala Örebro

Fredrik Sandin

statistiker

RCC Uppsala Örebro

 

RCC Väst

Susanne Amsler Nordin

registeradministratör

RCC Väst

Katrin Gunnarsdottir

enhetschef statistik

RCC Väst

Expeditionstelefon RCC Väst

 

RCC Väst

 

Gemensam information uppdaterad: 10 november 2017