Dokument

Här finns de dokument och manualer som du behöver i arbetet med kvalitetsregistret och patientöversikten. Om du har frågor kan du kontakta supporten på ditt regionala cancercentrum.


Faktaägare: Olof Ståhl, Onkologiska kliniken, SUS, Lund
Gemensam information uppdaterad: 15 augusti 2017

Regionalt ansvarig redaktör: Jana Howe
Regional information uppdaterad: 2 november 2017