Dokument

Här finns de dokument och manualer som du behöver i arbetet med kvalitetsregistret och patientöversikten. Om du har frågor kan du kontakta supporten på ditt regionala cancercentrum.

 


Faktaägare: Olof Ståhl, Onkologiska kliniken, SUS, Lund
Gemensam information uppdaterad: 3 april 2018

Regionalt ansvarig redaktör: Jana Howe
Regional information uppdaterad: 9 maj 2018